Revize-Plynoservis Litoměřice/Ustí n/L -Kotlíková dotace ÚSTECKÝ KRAJ-Revize.uvedení do provozu,opravy, servis a montáže plynových zařízení.chemické čištění výměníků

Akční nabídka na tento měsíc

Potřebujete, nebo po Vás vaše Společenství vlastníků jednotek (SVJ) či bytový dům (BD) vyžaduje revizní zprávu o provedené revizi plynu? Odpojil Vám plynárenský podnik plynoměr? Pak budete pro znovuobnovení dodávky plynu novou revizní zprávu. Když je plyn odpojen delší dobu než 6 měsíců, pak i tlakovou zkoušku. Chcete revizi plynu pro tyto, nebo podobné účely? Volejte na +420 608244433 nebo využijte kontaktního formuláře. Cena za provedení revize plynu je 600,- Kč, cena revize s tlakovou zkouškou je 800,-

 

Kontroly plynových zařízení

 • dle vyhlášky č. 85/1978 musí být periodicky prováděny jedenkrát za rok, kromě roku, kdy je prováděna provozní revize
 • standardně se provádí kontrola plynového zařízení společných prostor (HUP, uzávěry ležatého a stoupacího vedení...)
 • kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu Wohler GS 220
 • kontrola CO ve spalinách a okolí,teplota spalin,seřízení CO2 u kondenzačních kotlů a 4Pa
 • test je prováděn Analyzátorem spalin  TESTO 320 
 • zeřízení plynu je prováděno U manometrem TESTO 510
 • Tlaková zkouška je prováděna digitálním manometrem GDH 200-14
 •  
 • Úkony při revizi plynu

  Při provádění kontrol revize plynu se sleduje umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěru plynu, umístění, funkčnost a těsnost hlavního uzávěrů jednotlivých stoupacích větví rozvodu, dále pak umístění, funkčnost a těsnost regulátorů a plynoměrů. Vizuálně se kontroluje umístění a stav plynovodu společných prostor včetně kontroly všech rozebíratelných spojů. Tedy:

   

 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního uzávěru plynu
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěrů větví stoupacích vedení
 • kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů, plynoměrů
 • vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
 •  
 • Cena revize plynu bytového domu

  Cena provozní revize plynového zařízení bytového domu (1x za 3 roky): 150 Kč za každý zkontrolovaný byt s jedním spotřebičem a 190 Kč za každý zkontrolovaný byt s více spotřebiči + 1000 Kč PZ společných prostor a všechny režijní náklady (doprava, vyhotovení revizní zprávy, komunikace s klienty a doručení revizní zprávy). Ceny revize bytového domu jsou konečné bez dalších navýšení.

  Cena kontroly plynu bytového domu

  Cena kontroly plynového zařízení bytového domu (každý rok vyjma roku revize) činí 1000 Kč (PZ společných prostor). Ceny kontroly plynu jsou konečné bez dalších navýšení.

   

  Cena revize plynu samotného bytu

  Cena revize plynového zařízení samostatného bytu (např. po rekonstrukci, pro znovuobnovení dodávky zemního plynu, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.): od 500 Kč do 1000 Kč dle vzdálenosti, časové náročnosti a počtu spotřebičů.

   

  Cena za zrychlený zápis revize plynu

  Cena za zrychlený zapis revize plynového zařízení je 100 Kč. Revize bude zasláná Českou poštou nejpozději druhý den. Po dohodě je možné revizní zprávu zaslat kurýrní službou, případně osobně vyzvednout.